Bemiddelaar

Bemiddelaar

Verheldert waar het conflict om draait

Als bemiddelaar laat ik me graag verrassen door de creatieve oplossingen die men zelf bedenkt!

Hoe

  • door samen te onderzoeken waar het echt om gaat
  • door ruimte te geven aan emoties die spelen
  • door een helder beeld te krijgen van elkaars verwachtingen, standpunten en belangen
  • door mogelijkheden en beperkingen helder te krijgen
  • door vaste overtuigingen los te maken waardoor creatieve oplossingen een kans krijgen

Bots je regelmatig met je (zaken)partner en worden de uitbarstingen steeds heftiger?

Gaan formele stappen je te ver, maar wil je wel actie nemen om te voorkomen dat het escaleert?

Hoe benut je de (schijnbare) tegenstellingen in een conflict?

Ooit bedacht dat een conflict ook positief kan uitvallen?

Zijn er al langer spanningen en wil je er nu eens uitkomen?

Vergrootglas

Mensen die in een conflict verwikkeld zijn, worden vaak een karikatuur van zichzelf, alsof er een vergrootglas op karakteristiek gedrag en onhebbelijkheden wordt gelegd. Dat is meestal geen fijne ervaring, maar mogelijk wel het begin van een verandering in positieve zin.

Duurzame oplossing

Zolang partijen met elkaar in gesprek blijven, is er kans om een conflict tot een bevredigend einde te brengen. Bij bemiddeling stuur ik aan op een voor beide partijen duurzame oplossing van het conflict.