Werkervaring

Werkervaring

Sinds 2001 ben ik als zelfstandige actief als trainer communicatieve vaardigheden bij onder andere de Nederlandse Orde Van Advocaten, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Stichting Klachten Ondersteuning in de Gezondheidszorg.

In 2007 ben ik gestart als bemiddelaar in conflicten en in 2009 heb ik daar ontwikkelingsgericht coachen aan toegevoegd.

Tussen 1970 en 2000 heb ik veel werkervaring opgedaan in verschillende werkvelden: van secretaressewerk tot galerie-eigenaar, van pedagogisch medewerkster tot docent op de vakopleiding Detailhandel. Deze diversiteit in werk en mijn verblijf in verschillende landen blijken een vruchtbare voedingsbodem te zijn voor waar ik nu voor sta.

Opleidingen en cursussen

De cursus Mediation (2000) was voor mij het begin van een diepe interesse in conflicten, hoe ze ontstaan, de impact op de betrokkenen en de wenselijkheid om tot oplossingen te komen. Deze interesse gaat gepaard met een fascinatie voor de communicatieve aspecten in alle interactiemomenten tussen mensen.

Om meer theoretische verdieping te krijgen heb ik in 2005 Conflictmanagement gestudeerd aan de universiteit van Maastricht en diverse coaching opleidingen gevolgd aan het Vandamme Instituut. Op dit moment volg ik het mentorprogramma Transformerend Coachen bij Jan Vermeulen.

Van 1973 tot en met 1977, na de HBS-b, heb ik de opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk gevolgd. In 1987 heb ik het Ondernemersdiploma behaald en Vakdidactiek.