Gespreksbegeleider

Gespreksbegeleider

Faciliteert een verhelderend gesprek

Als gespreksbegeleider maak ik een verhelderend gesprek mogelijk tussen collega’s, verenigingsleden,(ex)partners etc. Ik bevorder een open en veilige sfeer, zodat standpunten en belangen van alle gesprekspartners aan bod kunnen komen.

Hoe

  • door een ieder de kans te geven om zijn zegje te doen en naar elkaar te doen luisteren
  • door verschillende zienswijzen bespreekbaar te maken
  • door een beroep te doen op talenten en het inlevingsvermogen van de gesprekspartners
  • door patronen in communicatie en besluitvorming te verhelderen
  • door de goede sfeer te bevorderen of te bewaken

Lukt het maar niet om samen besluiten te nemen?

Loopt de communicatie in het team niet lekker?

Heb je een tijdelijke voorzitter nodig voor een overleg?

Praat je regelmatig op een negatieve, aanvallende manier met je (ex-)(zaken-) partner en wil je die negatieve spiraal doorbreken?

Ben je uit elkaar, toch verbonden door kinderen/gezamenlijke vrienden en wil je “normaal” met elkaar kunnen praten?

Onafhankelijk

Als onafhankelijk en oordeelvrije procesbegeleider richt ik mij niet zozeer op de inhoud van het gesprek alswel op de interactie tussen twee of meerdere gesprekspartners. Ik creëer de condities om tot een verhelderend en constructief gesprek te komen.

Vertrouwen

Een korte periode van begeleiden kan de positieve ervaring en het vertrouwen geven om het daarna weer zelf te doen. Het geeft me als gespreksbegeleider voldoening om de negatieve spiraal van communiceren te doorbreken.