Trainer

Trainer

Leert verhelderend communiceren

Zelfreflectie door elke cursist op hoe het aangeleerde voor hem/haar van toepassing kan zijn is een wezenlijk onderdeel van mijn trainingen. Het aanleren van modellen en vaardigheden wordt daarmee effectiever.

Hoe

  • Door een op de behoefte en energie van de cursisten afgestemde training te geven
  • Door voort te bouwen op de kwaliteiten van de cursisten
  • Door met een door ervaring goed gevulde rugzak mee te nemen
  • Door speels verschillende leervormen te variëren en daarbij humor in te zetten
  • Door respectvol opbouwend feedback te geven
  • Door eventueel training acteurs of externe deskundigen in te zetten

Hoe voorkom je conflicten? Moet je dat willen?

Wat doe je met weerstand in je werk?

Hoe onderhandel ik met mijn baas?

Hoe word jij meester van je eigen ontwikkelproces?

Hoe kan ik zelf bemiddelen bij mijn medewerkers?

Heb je steeds tijd tekort?

Maatwerk

Ik geniet van de interactie met en tussen de studenten/cursisten en wat dat oplevert aan nieuwe inzichten voor allen, inclusief mezelf. Ik voel me het beste als ik kan aansluiten bij wat voor de groepsleden nodig is. Daarmee is iedere training die ik geef een training op maat.

Ontwikkelingsgericht

Mijn benadering is ontwikkelingsgericht; dat wil zeggen dat kennis en vaardigheden altijd in ontwikkeling (moeten) blijven en moet aansluiten op de behoefte van de ander. In de praktijk betekent dit voor mij een continue zoektocht naar effectiever gedrag van zowel de cursist als van mijzelf. Steeds nieuwsgierig en kritisch kijken naar welke theorie of model dan ook en vooral de lol daarvan blijven inzien!

Reflectie

Ik zie mijzelf meer als een procesbegeleider dan als een docent; cursisten blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Natuurlijk komen er, naast ervaringsgerichte oefeningen, regelmatig modellen en theorieën uit “mijn rugzak” die ik graag de cursisten voorleg als suggestie. Het aanleren van vaardigheden kan wat mij betreft niet losstaan van momenten van (zelf)reflectie.