Missie en visie

Missie

Ik wil mensen begeleiden in hun bewustwording van hun mogelijkheden en krachten. Bewustzijn van wie je zelf bent, geeft handvatten om je te ontwikkelen tot wie je wilt zijn. Waardering voor jezelf en waardering door anderen is een grote drijfveer om je te verbinden met jezelf en met anderen. In die verbinding ligt de basis voor een duurzame, inspirerende samenleving, die ik ambieer voor mijzelf en voor anderen!

Visie

De kijk op wie je zelf bent is constant aan verandering onderhevig; je wordt zelf ouder (en wijzer?), de omgeving verandert, stelt andere eisen, biedt andere mogelijkheden. Om de zoveel tijd merk je dat het weer tijd is om even bij jezelf stil te staan. Sta je nog wel achter het leven dat je leeft? Hoe is het gesteld met je ambities, je dromen, je geluk, je kennis en vaardigheden?

Gevoelens van onrust, twijfel, verwarring beschouw ik als een signaal voor bezinning, tijd voor zelfonderzoek en voortschrijdende ontwikkeling. Door nieuwsgierig te blijven naar je eigen ontwikkeling, kan je keuzemogelijkheden creëren voor de invulling van jouw levenspad. Dit is een dynamisch proces dat hopelijk nooit stopt!