4

Hoe benut je de (schijnbare) tegenstellingen in een conflict?